KẾ TOÁN XÂY DỰNG

24-08-2021
Bà Rịa-Vũng Tàu
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm  
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm. Kiến thức cơ bản:
- Nghiệp vụ kế toán cần phải nắm rõ Hợp đồng thi công (Chia giai đoạn nghiêm thu, thanh toán) => Dự toán công trình => Vay vốn (nếu có) Phát sinh nghiệp vụ (NVL, Nhân công, khấu hao, bán thầu phụ…) => Ghi nhận giá trị lũy kế phát sinh, nghiệm thu thanh toán theo giai đoạn => Tính giá thành, ghi nhận tổng doanh thu, lãi lỗ khi công trình hoàn thành => Nghiệm thu toàn bộ, thanh lý, đối chiếu dự toán, đối chiếu công nợ, nhập kho NVL thừa….
- Quản lý thu chi, xuất
- nhập hóa đơn
- Lưu trữ công văn giấy tờ của công ty
- Theo dõi phần mua hàng của công ty
- Theo dõi công nợ
- Làm theo chỉ định của kế toán trưởng

Yêu cầu công việc

Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm  
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm. Kiến thức cơ bản:
- Nghiệp vụ kế toán cần phải nắm rõ Hợp đồng thi công (Chia giai đoạn nghiêm thu, thanh toán) => Dự toán công trình => Vay vốn (nếu có) Phát sinh nghiệp vụ (NVL, Nhân công, khấu hao, bán thầu phụ…) => Ghi nhận giá trị lũy kế phát sinh, nghiệm thu thanh toán theo giai đoạn => Tính giá thành, ghi nhận tổng doanh thu, lãi lỗ khi công trình hoàn thành => Nghiệm thu toàn bộ, thanh lý, đối chiếu dự toán, đối chiếu công nợ, nhập kho NVL thừa….
- Quản lý thu chi, xuất
- nhập hóa đơn
- Lưu trữ công văn giấy tờ của công ty
- Theo dõi phần mua hàng của công ty
- Theo dõi công nợ
- Làm theo chỉ định của kế toán trưởng

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

+ Lương: thỏa thuận

YÊU CẦU HỒ SƠ

- Hồ sơ công chứng đầy đủ
- đính kèm CV chi tiết.
- Địa chỉ pv: 19 Điện Biên Phủ, phường Phước Hưng, tp. Bà Rịa.

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .