25-03-2021
Đà Nẵng
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Quản lý và triển khai các hoạt động liên quan đến công tác ATLĐ, Vệ sinh lao động (VSLĐ), Phòng chống cháy nổ (PCCN) của công ty đảm bảo tuần thủ theo quy định của pháp luật.

- Khảo sát, nhận dạng mối nguy, phân tích những rủi ro liên quan đến công tác ATLĐ, từ đó để xuất các giải pháp khắc phục kịp thời.

- Tham mưu, đề xuất áp dụng các thiết bị kỹ thuật tiên tiến, giải pháp khoa học, phục vụ cho công tác ATLĐ, VSLĐ, PCCN.

- Lập và soạn thảo các quy trình, quy định ATLĐ, VSLĐ phù hợp.

- Lập báo cáo định kỳ về ATLĐ, VSLĐ và PCCN.

- Lập kế hoạch triển khai thực hiện công tác ATLĐ, an ninh, vệ sinh công trường.

- Kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực thi ATLĐ một cách triệt để.

- Phối hợp với các bộ phận khác để kiểm ra việc ATLĐ trong quá trình thi công.

- Tổ chức và kiểm soát công tác bảo vệ, vệ sinh cho công trường.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, phổ biến việc ATLĐ cho toàn công trình.

- Tham mưu và đề xuất với Ban Lãnh đạo phương án giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo phân công.

- Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc

- Kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành bảo hộ lao động hoặc tương đương

- Có chứng chỉ giám sát an toàn hạng 1.

- Có chứng chỉ huấn luyện an toàn.

- Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý an toàn công trình xây dựng.

Địa điểm làm việc: Số 02 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn