17-05-2021
Bình Định, Gia Lai, Khánh Hòa
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn 

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành liên quan

Có chứng chỉ hành nghề tối thiểu hạng 2

Chăm chỉ, chịu khó


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .