Kiểm Toán Viên

30-07-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Quản lý và giám sát việc thực hiện các hợp đồng kiểm toán, gặp gở khách hàng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kiểm toán và soát xét lần đầu đối với hồ sơ kiểm toán, báo cáo kiểm toán và thư quản lý.
- Thực hiện kiểm tra hồ sơ sổ sách, phân tích báo cáo theo yêu cầu kiểm toán.
- Trợ giúp Trưởng phòng và Ban Giám đốc Công ty trong việc lập chào giá kiểm toán cho khách hàng.
- Đảm bảo các quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Bộ phận phải được tuân thủ trong các cuộc kiểm toán.
- Hướng dẫn và đào tạo nhân viên cấp dưới gồm cả nhân viên mới tuyển dụng.

Yêu cầu công việc

  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán kiểm toán
- Có bằng kiểm toán viên.
- Có kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên làm việc tại các Công ty kiểm toán.
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao, chấp nhận đi công tác.
- Sử dụng tốt vi tính văn phòng và hiểu biết các phần mềm ứng dụng

QUYỀN LỢI

- Mức thu nhập hấp dẫn và thỏa đáng với năng lực của bạn.
- Được tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước
- Nâng lương hàng năm

 

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .