Kỹ sư PE/ME

27-10-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

ME:Sửa chữa, bảo dưỡng, xử lý sự cố máy móc trong chuyền 

PE: Phân tích sản phẩm, cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Đại học, CAO ĐẲNG  các chuyên ngành điện, điện tử, cơ khí, máy móc , công nghệ thông tin...

Tiếng anh giao tiếp lưu loát trong công việc đối với vị trí ME

Tiếng anh 4 kĩ năng tốt đối với vị trí kỹ sư PE

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .