26-01-2021
Bà Rịa-Vũng Tàu
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Tổng hợp các hồ sơ liên quan đến dự án: hồ sơ khối lượng, chất lượng QLDA, công trường và các bộ phận có liên quan.

Nắm rõ các điều khoản hợp đồng hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán.

Đánh giá vật liệu, kiểm tra hồ sơ dự toán trong bảng dự toán do tư vấn thiết kế lập trong giai đoạn thiết kế thi công.

Lập dự toán cho các dự án công trình (tất cả các hạng mục trong bảng vẽ và hạng mục phát sinh), cập nhật, điều chỉnh khối lượng các hạng mục phát sinh vào hồ sơ dự toán của dự án.

Bóc khối lượng từ bản vẽ nhanh, chính xác.

Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để đảm bảo các yêu cầu về tiến độ và tính chính xác của hồ sơ;

Thực hiện hồ sơ thanh quyết toán.

Hỗ trợ đi công tác gặp khách hàng khi có yêu cầu.

Yêu cầu công việc

Nam, nữ tốt nghiệp chuyên ngành liên quan

Có thể làm việc tại công trình theo sự phân công của công ty.

Ưu tiên Tiếng Anh giao tiếp

Địa điểm làm việc: Bà Rịa - Vũng Tàu

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn