Kỹ sư thiết kế

04-08-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Thiết kế kết cấu 

Hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết

Các công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn 

Yêu cầu công việc

Có kinh nghiệm tối thiểu 1- 2 năm 


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .