Lập Trình Front-End React Native

01-02-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Sử dụng framework: JavaScript và React Native.

- Lập trình lập trình, lập kế hoạch, thiết kế module chức năng, xây dựng công cụ, viết test.

- Tham gia phát triển dự án ứng dụng trên nền web và mobile

- Được tham gia đào tạo, học hỏi kiến thức mới để áp dụng vào dự án.

- Phát triển các tính năng mới cho sản phẩm theo yêu cầu định hướng kinh doanh của dự án.

- Báo cáo lại công việc cho Lead.ư MongoDB, MySQL).

- Có kinh nghiệm với Firebase.

Yêu cầu công việc

- Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm trở lên với Front-End React Native.

- Phát triển ứng dụng trên các nền tảng React Native, ReactJS.

- Có kinh nghiệm về ReactJS.

- Biết về HTML, CSS và các thư viện JavaScript.

- Có kinh nghiệm làm việc với các Database SQL NoSQL (nh

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn