[LIITLE EM'S]: HIỆU PHÓ

26-08-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch nhà trường
 • Xây dựng kế hoạch nhà trường theo chỉ đạo của Sở Giáo dục & Đào tạo, Phòng Giáo dục & Đào tạo và yêu cầu của Ban giám đốc công ty
 • Triển khai thực hiện kế hoạch năm học của trường
 • Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch năm học.
 1. Công tác chuyên môn
 • Cố vấn chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong việc áp dụng hướng tiếp cận Reggio Emilia vào việc thực hiện giảng dạy theo Chương trình giáo dục mầm non Việt Nam
 • Đánh giá hoạt động chuyên môn của giáo viên
 1. Công tác chăm sóc học sinh:
 • Quản lý bộ phận Y tế, các công tác chăm sóc y tế và sổ sách theo dõi y tế theo quy định.
 • Chỉ đạo bộ phận Y tế và các bộ phận liên quan xây dựng và giám sát các quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Phối hợp với phòng vận hành để xây dựng và triển khai quy trình giám sát an ninh, an toàn học đường; quản lý cơ sở vật chất
 1. Quản lý giáo viên
 • Đánh giá hiệu quả công việc của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên hỗ trợ
 • Phối hợp với Giám đốc Chương trình giáo dục đặc biệt đánh giá hiệu quả công việc của giáo viên giáo dục đặc biệt
 • Đánh giá hiệu quả công việc của giáo viên nước ngoài
 1. Công tác đối ngoại và báo cáo với  các cơ quan nhà nước
 • Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan nhà nước
 • Thực hiện các báo cáo về chuyên môn, bán trú và vận hành theo quy định của các cơ quan nhà nước
 • Đại diện nhà trường tiếp đón các ban ngành thanh tra giáo dục, thanh tra an toàn trường học, …
 1. Công tác quản lý học vụ:
 • Chỉ đạo và kiểm tra hệ thống quản lý sổ sách chuyên môn và quản lý bán trú theo quy định
 1. Công tác tuyển sinh
 • Phối hợp với bộ phận Marketing xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyển sinh
 1. Tuyển dụng:
 • Phối hợp với phòng Nhân sự tuyển dụng các vị trí giáo viên Việt Nam, giáo viên nước ngoài, bảo mẫu và các nhân viên khác trong trường
 1. Các công việc khác:
 • Phối hợp với Global Embassy xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho giáo viên và nhân viên
 • Phối hợp với Global Embassy triển khai dự án nghiên cứu năng lực toàn cầu với Harvard Project Zero
 • Các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc

Yêu cầu công việc

 1. Bằng sư phạm Mầm Non.
 2. Chứng chỉ quản lý Hiệu phó trường mầm non
 3. Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Hiệu Phó trường mầm non
 4. Kỹ năng vi tính văn phòng, có khả năng sử dụng, khai thác Internet và các ứng dụng tin học quản lý.
 5. Có kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, điều hành.
 6. Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Các phúc lợi của công ty

 • Bảo hiểm y tế

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .