Material project management (4 headcounts)

09-06-2021
Bắc Giang, Bắc Ninh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

  • Quản lý dự án mới từ khách hàng chuyển về xưởng hoặc từ RD FXC
  • Phối hợp với phòng ban khác trong công ty để quản lý tiến độ dự án, quản lý nguồn nguyên vật liệu, quản lý team ,…
  • Review bản vẽ, vấn đề cả thiện kỹ thuật, chương trình test,… để nâng cao hiệu suất dự án
  • Lắng nghe kế hoạch khách hàng, update tình hình dự án, phối hợp với khách hàng đảm bảo tiến độ dự án

Yêu cầu công việc

  • Sử dụng tốt tiếng anh/ tiếng trung

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .