[MEDLATEC] Trợ lý Ban lãnh đạo

27-07-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong xây dựng kế hoạch, quản lý công việc các phòng ban; tham mưu các biện pháp nhằm cải thiện các chỉ số tăng trưởng, phòng ngừa rủi ro và phát triển tổ chức.

- Giám sát, đôn đốc việc thực hiện công viêc của các cá nhân và phòng ban theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

- Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động, tiến độ triển khai công việc của các phòng ban thông qua báo cáo của các bộ phận; lập các báo cáo theo yêu cầu.

- Giúp việc cho Ban lãnh đạo trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.

- Sắp xếp, điều phối lịch làm việc của Ban lãnh đạo.

- Chuẩn bị, tham dự, ghi chép thông tin trong các cuộc họp trong và ngoài công ty theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

- Công việc khác khi được phân công.

Yêu cầu công việc

- Nam dưới 35 tuổi

- Ưu tiên tốt nghiệp đại học các ngành kinh tế, tài chính, kế toán/kiểm toán.

Năng lực:

- Tiếng Anh giao tiếp, giỏi tin học văn phòng.

- Khả năng sắp xếp, tổ chức công việc khoa học.

- Khả năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin, kỹ năng viết báo cáo và trình bày tốt.

- Khả năng truyền đạt thông chính xác, thuyết phục, khéo léo.

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

- Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.

- Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên đã từng làm Trợ lý tại các doanh nghiệp lớn.

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
  • Gói chăm sóc sức khỏe của bản thân và gia đình

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .