Nhân Viên Bán Hàng Quốc Tế (Tiếng Anh)

27-05-2021
Hải Dương
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Duy trì công tác bán hàng, tăng trưởng sản lượng hàng tháng theo chỉ tiêu sản lượng được giao bởi ban lãnh đạo Trung tâm kinh doanh.
- Lập và triển khai kế hoạch thực hiện sản lượng theo tuần/tháng.
- Tìm kiếm phát triển khách hàng mới theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra bằng các kênh tìm kiếm khác nhau: Internet, hội chợ...
- Nắm rõ và thực hiện đúng quy trình tiếp xúc khách hàng, ghi nhận lại toàn bộ các thông tin của khách hàng.
- Trả lời mail của tất cả khách hàng trong ngày theo thời gian quy định.
- Đàm phán đơn hàng với khách hàng để lấy sản lượng.
- Trực tiếp phối hợp, đốc thúc bộ phận Hỗ trợ kinh doanhvà các bộ phận khác hoàn thành việc sản xuất, giao hàng, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm được giao.
- Báo cáo kết quả làm việc hàng ngày cho Trưởng phòng kinh doanh: báo cáo nội dung tần suất, công việc hoàn thành, chưa hoàn thành, công việc phát sinh ngoài dự kiến.
- Báo cáo kết quả tuần/ tháng cho Trưởng phòng kinh doanh.
* QUYỀN HẠN
- Được quyền chủ động đề xuất những sáng kiến, chính sách, ý tưởng,…để thúc đẩy kinh doanh với Giám đốc Trung tâm kinh doanh.
- Được quyền yêu cầu các Phòng, Ban chức năng thuộc Công ty, các đơn vị thành viên phối hợp chặt chẽ trong công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng.
- Được quyền tham gia nghiên cứu thị trường trong mảng công việc được giao, xây dựng mối quan hệ gắn bó với khách hàng, đối tác.
- Được quyền đề xuất, giới thiệu các cơ hội kinh doanh liên quan tới các sản phẩm dịch vụ công ty đang cung cấp.

Yêu cầu công việc

- Trình độ/ Bằng cấp: Đại học hệ chính quy Chuyên ngành: Ngoại thương, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Thương mại, Đầu tư…
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh Trình độ: Thành thạo (nghe nói đọc viết) 
- Vi tính: Thành thạo Word, Excel, PowerPoint
- Tuổi: 22 - 35


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .