21-05-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

-  Tư vấn bán hàng và sản phẩm cho khách hàng.

- Hỗ trợ và phục vụ khách hàng đến tham quan mua sắm trải nghiệm tại cửa hàng.

- Trực tiếp giải đáp thắc mắc, hướng dẫn khách hàng.

- Kiểm đếm, kiểm tra hàng tồn tại cửa hàng.

- Vệ sinh quầy kệ tại cửa hàng đảm bảo luôn sạch sẽ.

- Theo sự phân công của Trưởng Chi Nhánh và ban lãnh đạo.

Yêu cầu công việc

- Bao gồm 2 ca làm việc: Làm ca xoay bắt buộc

 + Ca 1: từ 7h00 - 15h00

 + Ca 2: từ 15h00 - 21h30

 + Hoặc ca xoay theo sự phân công của quản lý.

- Nam/nữ: từ 18 - 30 tuổi

- Có sức khỏe tốt, thân thiện vui vẻ hòa đồng.

- Tốt nghiệp THPT trở lên.

- Có khả năng lắng nghe tốt, giao tiếp tự tin mong muốn gắn bó lâu dài.


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .