Nhân Viên Cải Tiến Sản Xuất

23-07-2021
Hải Dương
Toàn thời gian

Mô tả công việc

* Xây dựng và đánh giá việc thực hiện các công cụ quản lý của hệ thống sản xuất (35%)
- Xây dựng hệ thống quy trình sản xuất tại các Nhà máy sản xuất.
- Theo dõi và đánh giá việc thực hiện và tuân thủ quy trình làm việc của các bộ phận sản xuất.
- Hỗ trợ đào tạo các bộ phận sản xuất trong Nhà máy về hệ thống quản lý quy trình sản xuất hoặc các quy trình/ công cụ phát sinh mới.
- Cảnh báo và đề xuất hướng xử lý hoặc khắc phục đối với các trường hợp không tuân thủ với bộ phận vi phạm hoặc Lãnh đạo Nhà máy.
* Báo cáo các chỉ số và các vấn đề tồn tại trong hệ thống quản lý tới Ban Sản xuất (10%)
- Tổng hợp và báo cáo các chỉ số về hiệu quả hoạt động của các Nhà máy sản xuất;
- Báo cáo các vấn đề tồn tại (vi phạm quy trình, lãng phí trong quản lý/sản xuất,…) tại Nhà máy với Ban CEO.
- Lập các báo cáo đào tạo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ban Sản xuất.
* Nghiên cứu cải tiến trong quá trình sản xuất (35%)
- Điều chỉnh hoặc xây dựng mới các quy trình/ công cụ quản lý của hệ thống sản xuất.
- Tham mưu, đề xuất tới LĐNM và Ban Sản xuất các vấn đề cần cải tiến, thay đổi, điều chỉnh tại Nhà máy.
- Thực hiện các dự án cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy, Công ty.
- Là đầu mối để thu thập những cải tiến của từng Nhà máy để ứng dụng cho toàn bộ hệ thống sản xuất.
* Nắm bắt kịp thời, chính xác các nguyên nhân vướng mắc tại Nhà máy (10%)
* Triển khai, hỗ trợ và giám sát các quyết định của Ban CEO xuống các Nhà máy (10%)

Yêu cầu công việc

- Trình độ/ Bằng cấp: Cử nhân trở lên Chuyên ngành: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật, Quản trị công nghiệp; Kinh tế
- Số năm kinh nghiệm làm việc: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm.
- Số năm kinh nghiệm ở vị trí / đặc thù công việc tương đồng: 02 năm kinh nghiệm làm quản lý sản xuất.
- Vi tính: Thành thạo MS Word, Excel, PowerPoint
- Tuổi: 23- 35 Giới tính: Nam.


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .