Nhân Viên Cải Tiến

04-08-2021
Bình Dương
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Phân tích dữ liệu thu thập để đưa ra các biện pháp cải thiện có hiệu quả.
- Tăng hiệu quả chuyển đổi mã hàng bằng cách quan sát và ghi lại quá trình chuyển đổi trong video, lập báo cáo chuyển đổi để theo dõi trạng thái chuyển đổi
- Chuẩn hóa quy trình nhà máy, tích hợp SOP
- Thực hiện dự án LEAN, cải thiện 6S, giảm lãng phí
- Làm việc với tư cách là người điều phối dự án và thực hiện các dự án từ khách hàng
- Ưu hóa việc sử dụng phần cứng và phần mềm tự động hóa, phát huy tối đa hiệu quả
- Chịu trách nhiệm hoàn thành các báo cáo đúng thời gian.
- Thực hiện nghiêm túc các chương trình hoạt động về môi trường, sức khỏe, an toàn để đạt được các chỉ tiêu và tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh, sức khỏe nơi làm việc.
- Nghiêm túc tuân thủ các quy chuẩn về quản lý và chất lương của công ty
- Có nghĩa vụ tuân thủ các quy chuẩn đạo đức và kỷ luật của công ty.
- Phối hợp với các nhân viên đánh giá trong và ngoài công ty. Đảm bảo tất cả hồ sơ, chứng từ đều đạt yêu cầu về trách nhiệm xã hội.
- Tích cực tham giam các hoạt động cải tiến liên tục.
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác nhằm đạt được mục tiêu chung của phòng ban và công ty.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ may hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
- Có nhận sinh viên mới ra trường để đào tạo, sẽ được ưu tiên hơn nếu ứng viên có kinh nghiệm.
- Tiếng Anh hoặc Hoa (Nghe - Nói - Đọc - Viết)
- Khả năng học nhanh, tinh thần làm việc nhóm.
- Có trách nhiệm trong công việc.


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .