Nhân Viên Cho Vay Tín Chấp Ngân Hàng

28-07-2021
Khánh Hòa
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Tìm kiếm khách hàng 

Tư vấn khách hàng 

Hướng dẫn khách hàng hoàn thành thủ tục

Trao đổi thêm khi phỏng vấn 

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp 12/12.

Có điện thoại smartphone.

Chưa có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .