11-01-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

  1. Giao hàng bằng ô tô ( hàng dược phẩm, hồ sơ…) thường xuyên.
  2. Giao hàng bằng xe máy (không thường xuyên).
  3. Lái xe cho giám đốc đi công tác.
  4. Công việc khác liên quan đến bộ phận kho theo phân công.

Yêu cầu công việc

  1. Có bằng lái xe ô tô (từ B2 trở lên)
  2. Có phương tiện cá nhân (xe máy).
  3. Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực.
Tham khảo cho bạn