NHÂN VIÊN GIAO HÀNG XE MÁY

28-07-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Nơi làm việc Kho An Khánh – Hoài Đức

Mục đích công việc:

Trực tiếp thực hiện hoạt động vận chuyển hàng hóa đến khách hàng

Chịu trách nhiệm về việc làm của mình và hàng hóa vận chuyển trước Phòng KV và Công ty.

Đảm bảo giao hàng đúng tiến độ, đối tượng, chủng loại và số lượng.

Kiểm tra hàng hóa và đối chiếu thông tin trên phiếu giao hàng khi nhận tại kho và giao cho

khách hàng.

Khi nhận hàng chuyển về phải kiểm tra đầy đủ số lượng, chất lượng và xác nhận với bên giao trước khi chuyển về Kho

Chịu trách nhiệm toàn bộ về đảm bảo an toàn, tính nguyên vẹn của hàng hóa khi ra khỏi kho.

Chống tham nhũng, thiếu trách nhiệm gây thất thoát

Tham gia quản lý giám sát hệ thống an ninh, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn của hàng hóa tài sản

Yêu cầu công việc

Đảm bảo các hoạt động an ninh hàng hóa và an toàn PCCC

Tinh thần đoàn kết làm việc theo nhóm

Tinh thần làm việc tốt

* Quyền lợi:

Đầy đủ chế độ BHXH theo quy định

Mức lương: 8 - 15 triệu

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .