NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

18-05-2021
Khánh Hòa
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Xử lí các công việc văn phòng

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn 

Yêu cầu công việc

Có kinh nghiệm từ 1-2 năm  tại vị trí trên   


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .