NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

28-03-2023
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

-Tiếp nhận thông tin nhân sự từ các phòng ban: nhu cầu tuyển dụng, đào tạo, luân chuyển, nghỉ việc…

- Lên kế hoạch và cách thức tuyển dụng cụ thể khi có yêu cầu từ các phòng ban/BGĐ.

- Tiến hành phỏng vấn vòng 1 và đánh giá nhân sự gửi báo cáo chi tiết. Tuỳ theo khu vực có thể yêu cầu đi địa bàn để phỏng vấn trực tiếp các ứng viên.

- Tham gia công tác đào tạo với TDV, theo dõi đánh giá kết quả thử việc của nhân viên mới, đảm bảo nhân viên thực hiện đánh giá sau thử việc, thôi việc và xử lí kỉ luật lao động đúng theo qui định .

- Soạn thảo HĐLĐ và các biên bản thỏa thuận với NLĐ.

- Phát triển hệ thống gồm các hoạt động phát triển nguồn lực, nâng cao năng suất và thay đổi văn hóa.

- Theo dõi, giám sát báo cáo của QLT, TDV hàng ngày/ tháng/ quý theo kế hoạch kinh doanh của công ty.

- Tổng hợp, xử lý các báo cáo của QLT, TDV về thông tin phản hồi của khách hàng, thị trường với bộ phận Telesale của Hàng thương mại và HSX hàng ngày, báo cáo BGĐ hướng giải quyết và kết quả thực hiện.

- Tham gia các cuộc họp kinh doanh, làm biên bản các cuộc họp và giám sát thực hiện.

- Quản lý chấm công, tính lương, thưởng, KPI cho QLT, TDV thuộc khu vực mà mình tuyển dụng.

- Tham mưu và tổ chức, triển khai, các chương trình đào tạo theo yêu cầu thực tiễn.

- Làm các báo cáo ngày, tuần, tháng và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp ngành Quản trị nhân lực/hành chính, Luật...

- Giao tiếp tốt, sử dụng thành thạo các phầm mềm tin học văn phòng;

- Có kinh nghiệm >1 năm về tuyển dụng, công tác theo dõi và đánh giá nhân sự (ưu tiên ở công ty Dược).

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
  • Theo Quy định của pháp luật và Quy định của công ty.

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .