Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp (Tiếng Anh)

31-05-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Tiếp nhận, phân phát, photo, đóng dấu, lưu trữ tài liệu theo ISO.
- Soạn thảo công văn, thông báo ở dự án.
- Cập nhật, theo dõi các công văn, thông báo từ các bên liên quan đến dự án.
- Biên, phiên dịch tài liệu.
- Lưu trữ các hồ sơ nghiệm thu vật tư, vật liệu và công việc thi công, các báo cáo thi công.
* Làm việc tại dự án Hà Nội.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành ngoại ngữ, hành chính, kinh tế hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh (có thể biên/phiên dịch tài liệu)
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Nhan nhẹn, chịu được áp lực trong công việc

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
  • Tháng lương 13, Hỗ trợ nhà ở và ăn, du lịch hàng năm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .