Nhân Viên Hành Chính Tổng Hợp

24-12-2020
Bình Dương
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Theo dõi thanh toán chi phí phát sinh

- Theo dõi công, tính lương

- Tuyển dụng theo yêu cầu

- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng Ban và tổng hợp gửi lên Ban Giám đốc

- Soạn thảo, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ của công ty

- Kiểm soát việc sử dụng form mẫu, đảm bảo đúng form mẫu qui định

- Quản lý tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm, nhu yếu phẩm của công ty theo đúng định mức, quản lý sử dụng hiệu quả.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng: Excel, Word,...

- Cẩn thận, tỉ mỉ

- Làm việc giờ hành chính

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
  • Phụ cấp, chế độ lương thưởng
Tham khảo cho bạn