NHÂN VIÊN IT PHẦN MỀM MẢNG WEB (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM)

16-06-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Lập trình phát triển website PHP, MySQL, HTML...

Lập trình website nội bộ của Công ty.

Quản lý và bảo trì website trong quá trình vận hành

Học hỏi các công cụ, công nghệ mới tùy theo tình hình công việc

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Trung Cấp, Cao Đẳng, Đại Học các ngành liên quan

Đồng ý hồ sơ các bạn mới tốt nghiệp, không yêu cầu kinh nghiệm

Biết ngôn ngữ lập trình PHP, MySQL,HTML, CSS...

Kỹ năng tư duy lập trình

Kỹ năng làm việc teamwork.


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .