Nhân viên kế hoạch sản xuất ( SL: 2 NAM/NỮ)

13-04-2021
An Giang
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Lập kế hoạch sản xuất hàng ngày, thống kê tập hợp sản lượng từng bộ phận.
- Làm báo cáo kết quả sản xuất ngày, tuần, tháng, năm
- Làm báo cáo phế phẩm theo dõi số lượng phế phẩm, tính % phế phẩm cho từng bộ phận, làm báo cáo đánh giá cho Trưởng Phòng đánh giá KPI.
- Kiểm tra theo dõi hoạt động sản xuất từ giai đoạn nhận đơn hàng tới sản xuất thành phẩm
- Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết sai lỗi, tổng hợp báo cáo để đánh giá KPI
- Làm báo cáo đề xuất tăng ca cho các bộ phận quản lý sản xuất.
- Kiểm tra theo dõi công nhân thôi việc ở các bộ phận, dựa trên định biên của Quản đốc đưa ra và làm yêu cầu tuyển dụng lao động bổ sung.
- Làm các báo cáo, công việc khác theo yêu cầu của Quản đốc sản xuất.

Yêu cầu công việc

- Có kinh nghiệm làm việc trong xưởng sản xuất hoặc vai trò công việc tương đương.
- Trình độ từ Cao đẳng trở lên.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Trung thực, sáng tạo, năng nổ, nhiệt tình, say mê công việc.
- Lập kế hoạch và giải quyết kế hoạch phát sinh trong sản xuất
- Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp, ưu tiên công việc.
- Khả năng thích ứng nhanh 

Tham khảo cho bạn