22-02-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Tham mưu cho Ban quản lý Nhà máy về công tác lập kế hoạch sản xuất năm theo thời điểm, mùa vụ.

- Tiếp nhận đơn đặt hàng, xây dựng & Điều phối Kế hoạch sản xuất Tháng, Quý, Năm.

- Tham mưu cho Ban quản lý Nhà máy về công tác lập kế hoạch sản xuất năm theo thời điểm, mùa vụ.

- Tiếp nhận đơn đặt hàng, xây dựng & Điều phối Kế hoạch sản xuất Tháng, Quý, Năm.

- Kiểm tra, đôn đốc các Xưởng thực hiện KH đã đưa ra.

- Báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, Quý, năm cho Quản đốc, Giám đốc khu vực về tình hình sản xuất các đơn hàng.

- Kết hợp cùng Quản đốc xây dựng định mức tồn kho vật tư đáp ứng sản xuất.

- Chịu trách nhiệm thông báo lịch sản xuất cho các bộ phận liên quan.

- Phụ trách quản lý kho Nguyên vật liệu: Kiểm soát Nguyên vật liệu, Báo cáo xuất & nhập, Kiểm kê định kỳ, Báo cáo số liệu tồn, lập kế hoạch đặt mua NVL.

- Thực hiện công việc phát sinh khác theo phân công của Quản đốc.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính kế toán, Kỹ thuật cơ khí.

- Có từ 3 năm kinh nghiệm về lập kế hoạch sản xuất, quản lý sản xuất.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel.

- Có thể làm thêm (khi cần).

Địa chỉ: Lô C2 – 7, đường N7, KCN Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM

Tham khảo cho bạn