Nhân viên kế hoạch

04-08-2021
Đồng Nai
Toàn thời gian

Mô tả công việc

  • Tiếp nhận đơn hàng
  • Lên kế hoạch cho đơn hàng
  • Theo dõi tiến độ sản xuất

Yêu cầu công việc

  • Tiếp nhận đơn hàng
  • Lên kế hoạch cho đơn hàng
  • Theo dõi tiến độ sản xuất
  • Trao đổi công việc cụ thể khi phỏng vấn
  • Thời gian làm việc: giờ hành chánh

Địa chỉ: 1A, đường Bùng Binh, xã Thiện Tân, Vĩnh Cửu, Đồng Nai


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .