12-01-2021
Bình Dương
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu, lập kế hoạch và thực hiện thanh quyết toán công nợ nội bộ (tạm ứng) và công nợ khách hàng thuộc các dự án được phân công

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các hồ sơ do các phòng ban đề xuất thanh quyết toán

- Tập hợp hóa đơn chứng từ hàng ngày, thực hiện các hạch toán sổ sách kế toán hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm cho Công ty.

- Lập báo cáo về chi phí sản xuất, tính giá thành dự án được phân công, cung cấp chính xác kịp thời các thông tin hữu dụng về chi phí sản xuất và giá thành phục vụ cho yêu cầu quản lý.

- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng theo chỉ đạo cấp trên.

Yêu cầu công việc

- Nam/ Nữ từ 25-35 tuổi

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

-Ưu tiên có kinh nghiệm tính chi phí giá thành

- Tiếng Hoa giao tiếp ( Ít nhất nghe nói được trong chuyên ngành)

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn