NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU

08-07-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Theo dõi, đối chiếu công nợ với khách hàng đặc biệt là khách hàng siêu thị.
- Hạch toán tiền thu từ khách hàng qua ngân hàng, tiền mặt
- Theo dõi, tính, hạch toán trích trước các khoản chiết khấu sau bán hàng (back magin)
- Thu thập chứng từ back magin, hạch toán sổ sách
- Lập dự thu hàng tuần, tháng
- Lưu trữ, Cung cấp chứng từ liên quan khi có yêu cầu

Yêu cầu công việc

- Tiếng Anh: Đọc hiểu
- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Netsuite là lợi thế
- Kinh ngiệm: >3 năm 
- Trình độ: Đại học
- Ưu tiên ở vị trị tương đương làm việc ờ các công ty tiêu dùng, hợp tác bán hàng với đối tượng khách hàng siêu thị.


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .