Nhân viên kế toán doanh thu

23-07-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

  • Theo dõi đơn hàng bán vào siêu thị
  • Đối chiếu công nợ
  • Lên bảng kê bán hàng xuất kèm hóa đơn
  • Theo dõi công nợ siêu thị
  • Theo dõi, báo cáo doanh thu

Yêu cầu công việc

  • Theo dõi đơn hàng bán vào siêu thị
  • Đối chiếu công nợ
  • Lên bảng kê bán hàng xuất kèm hóa đơn
  • Theo dõi công nợ siêu thị
  • Theo dõi, báo cáo doanh thu

Địa chỉ: 172E Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Q1, HCM


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .