Nhân Viên Kế Toán Quyết Toán Thuế

23-08-2021
Hải Dương
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Lập tờ khai thuế môn bài nộp thuế môn bài cho cơ quan thuế.

- Hàng ngày tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán.

- Hàng quý làm báo cáo thuế tháng của quý đó và báo cáo quý cho thuế GTGT,thuế TNCN, thuế TNDN và báo cáo sử dụng hóa đơn.

- Cuối năm lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho tháng cuối năm, báo cáo thuế TNDN quý IV và báo cáo quyết toán thuế TNCN.

- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

- Kiểm tra và Hạch toán bút toán các chứng từ thuế văn phòng hàng ngày, đối soát với chứng từ ngân hàng và chứng từ thanh toán nội bộ (thu, chi, hoàn ứng).

- Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN theo quy định hiện hành.

- Lưu trữ hồ sơ thuế và bảo mật theo quy định.

- Tổng hợp các mẫu biểu khi có yêu cầu của cơ quan thuế hoặc quyết toán thuế, Tổng công ty hoặc ban điều hành, kế toán trưởng.

 

Yêu cầu công việc

- Cử nhân Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán.

- Am hiểu hệ thống pháp luật liên quan đến công tác Tài chính Kế toán, thuế…

- Tin học văn phòng trình độ B trở lên, thành thạo Word, Excel.

- Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh tương đối linh hoạt trong một số tình huống đa dạng liên quan đến công việc (trao đổi qua email/trực tiếp/qua điện thoại).

- Trung thực, liêm chính , cởi mở, hợp tác, nhiệt tình, trách nhiệm.

- Cam kết gắn bó lâu dài với công ty.

Địa điểm:  Lô 24/80 đường Bạch Năng Thi, Hải Tân , Thành phố Hải Dương , Hải Dương , Việt Nam.

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .