NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN

05-04-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

– Quản lí, hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi.

– Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán vốn bằng tiền.

– Phối hợp với bộ phận kế toán có liên quan, kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra đảm bảo phù hợp theo qui định của Nhà nước.

– Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên (cuối mỗi ngày và cuối tháng) với bộ phận liên quan để bảo đảm giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền.

– Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng: rút tiền, chuyển tiền, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng.

– Đảm bảo việc theo dõi và cập nhật chứng từ trung thực, chính xác và kịp thời. Lưu trữ các chứng từ liên quan đến công việc theo quy định.

– Nhập liệu vào phần mềm, khóa sổ, và lập báo cáo liên quan phần việc phụ trách chính

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kiểm Toán, Kế toán, Tài chính, Thống kê, Ngân hàng,…

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán, kế toán thanh toán,…

- Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS Office và các phần mềm kế toán

- Có tinh thần trách nhiệm, học hỏi và cẩn thận trong công việc

Địa điêm làm việc: Tp. HCM

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn