Nhân Viên Kế Toán Thủ Tục Ngân Hàng

30-01-2023
Hải Dương
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Kiểm tra tính đúng đắn các nội dung ghi trên séc và viết phiếu thu séc với những séc hợp lệ.

- Lập bảng kê nộp séc, trình ký, đóng dấu để nộp ra ngân hàng

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ)... và nộp ra ngân hàng.

- Kiểm tra đơn xin bảo lãnh ngân hàng của các bộ phận khi có nhu cầu phải bảo lãnh của ngân hàng

- Lập hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng.

- Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký.

- Nộp hồ sơ cho ngân hàng

- Theo dõi tình hình thực hiện các bảo lãnh tại các ngân hàng

- Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay ngân hàng theo qui định của ngân hàng và mục đích của từng lần vay.

- Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản ký.

- Chuyển giao hồ sơ cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng.

- Chuẩn bị hồ sơ mở L/C.

- Theo dõi tình hình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh các LC

- Nhận chứng từ từ các ngân hàng, xắp xếp theo nội dung

- Kiểm tra chứng từ báo nợ, báo có, báo vay, báo trả vay của các ngân hàng.- Định khoản, vào máy các chứng từ tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng.

- In bảng kê, ký người lập bảng kê, chuyển cho người kiểm soát

- Sau khi hồ sơ được kiểm tra, đóng file lưu trữ.

- Kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng.

- In phiếu kế toán, ký người lập và chuyển cho kế toán trưởng ký và lưu trữ.

- Kiểm tra số dư tiền gửi các ngân hàng để xem tăng giảm của tiền gửi ngân hàng, báo cáo cho trưởng phòng để kiểm soát và thực hiện kế hoạch dòng tiền

- Nộp tiền ra ngân hàng để phục vụ các hoạt động của công ty

- Theo dõi để thực hiện các công việc đã yêu cầu và giải đáp các khúc mắc của phía ngân hàng

 

Yêu cầu công việc

- Cử nhân Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán.

- Am hiểu hệ thống pháp luật liên quan đến công tác Tài chính Kế toán, ngân hàng.

- Tin học văn phòng trình độ B trở lên, thành thạo Word, Excel.

- Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết bằng tiếng Anh tương đối linh hoạt trong một số tình huống đa dạng liên quan đến công việc (trao đổi qua email/trực tiếp/qua điện thoại).

- Trung thực, liêm chính, cởi mở, hợp tác, nhiệt tình, trách nhiệm.

- Cam kết gắn bó lâu dài với công ty.

Địa điểm:  Lô 24/80 đường Bạch Năng Thi, Hải Tân , Thành phố Hải Dương , Hải Dương , Việt Nam

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .