Nhân viên Kế Toán Tổng Hợp

23-08-2021
Hải Dương
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Cập nhật & cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu

- Cần giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT – TV

- Đưa ra những đề xuất & kiến nghị các biện pháp khắc phục cũng như cải tiến trong công tác kế toán tại doanh nghiệp

- Cẩn thận lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định 

- Check kiểm tra & đối chiếu, tổng hợp số liệu chi tiết giữa các bộ phận trong DN

- Check kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh của các phần hành hoặc đơn vị

- Check kiểm tra đối chiếu & cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết với số liệu kế toán tổng hợp

- Check kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ xem có đúng & hợp lý với các báo cáo chi tiết hay không

- Thực hiện hạch toán các bút toán nội sinh, các bút toán cuối kỳ trước khi lên báo cáo tài chính

- Chỉ dẫn cách xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán thực hành cho các bộ phận, phần hành liên quan

- Thực hiện làm báo cáo quản trị dòng tiền, quản trị doanh thu, chi phí (nhiệm vụ của kế toán tổng hợp)

- Thực hiện làm báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm & các báo cáo giải trình chi tiết khác

- In ấn sổ chi tiết & sổ tổng hợp – Tổng hợp theo doanh nghiệp cũng như theo đúng quy định

- Cần tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở

- Thực hiện thống kê & tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu (nhiệm vụ của kế toán tổng hợp)

- Cần đối chiếu kiểm tra những bút toán nội sinh với các bộ phận, phần hành liên quan

- Cần phải theo dõi, phân tích & đôn đốc công nợ. Đề xuất xử lý các khoản công nợ

- Đưa ra đề xuất những bút toán, chế độ báo cáo & mẫu biểu báo cáo phù hợp

- Kiến nghị quy trình thực hiện các nghiệp vụ kế toán, luân chuyển chứng từ trong đơn vị

 

Yêu cầu công việc

- Giới tính: Nữ

- Ưu tiên đã từng làm ở các công ty xây dựng hoặc làm kế toán xây dựng

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế; làm hồ sơ vay vốn; và kinh nghiệm làm kế toán trưởng

- Thật thà, kiên trì, tinh thần kỷ luật cao

- Trình độ học vấn: Cao đẳng – Đại Học

- Mức kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm

- Năng động, độc lập trong công việc, làm việc nhóm tốt, có khả năng tổ chức và lên kế hoạch thực hiện trong thời hạn yêu cầu

- Tinh thần trách nhiệm, kiên nhẫn, trung thực

- Cẩn thận, nhiệt tình, hòa đồng.

Địa điểm:  Lô 24/80 đường Bạch Năng Thi, Hải Tân , Thành phố Hải Dương , Hải Dương , Việt Nam.

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .