21-05-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

-              Kiểm tra công tác kiểm soát hóa đơn chứng từ của kế toán tuân thủ tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp do các nhân và bộ phận hoàn ứng, thanh toán phù hợp Quy chế, quy định.

-              Kiểm soát định mức chi, giá cả các khoản chi do cá nhân và các đội đề xuất phù hợp với quy định của công ty, giá cả thị trường, đúng mục đích công việc đảm bảo tiết kiệm chi phí đem lại hiệu quả cho công ty.

-              Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.

-              Kiểm tra, lập phiếu thu-chi và thực hiện thu chi, lập sổ theo dõi và quản lý luồng tiền qua quỹ và quản lý tiền

-              Lập bảng tính giá thành sản phẩm

-              Lập báo cáo tài chính, đảm bảo nộp các tờ khai thuế VAT, TNCN, báo cáo tài chính đúng hạn quy định

-              In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định

-              Giải trình số liệu, cung cấp hồ sơ cho các đơn vị, tổ chức ngoài doanh nghiệp, với cơ quan thuế liên quan đến phần hành.

Yêu cầu công việc

-              Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng công trình, thi công cơ giới

-              Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao

-              Tư cách đạo đức tốt

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .