Nhân viên kế toán

04-08-2021
Đồng Nai
Toàn thời gian

Mô tả công việc

  • Kế toán tổng hợp hoạc kế toán công nợ
  • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn 

Yêu cầu công việc

  • Kế toán tổng hợp hoạc kế toán công nợ
  • Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn 
  • Hưởng mọi quyền lợi theo luật lao động

Địa chỉ: số 1A, đường Bùng Binh, xã Thiện tân, Vĩnh Cửu, Đồng Tiên, Đồng Nai


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .