Nhân Viên Kế Toán

16-08-2021
Đồng Nai
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Đảm nhiệm phần hệ tiền mặt, kiểm tra các chứng từ đầu vào và lập phiếu thu, phiếu chi cho khách hàng.

- Đảm nhiệm phần hệ ngân hàng, kiểm tra các chứng từ ngân hàng, theo dõi tiền vay, tiền gởi, các khoản ký qũy, ký cược của từng hợp đồng, L/C và báo cáo đến kế toán trưởng khi có các nghiệp vụ phát sinh.

- Tổ chức ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về nhập, xuất, tồn về thành phẩm, theo dõi các nguồn vốn luân chuyển, trích lập các loại quỹ theo đúng chế độ kế toán. Kiểm tra các khoản thanh toán, quan hệ với ngân sách nhà nước.

- Xác định giá trị sản phẩm dỡ dang, kiểm tra tính toán việc thực hiện dự toán sản xuất và kế hoạch của giá thành sản phẩm . Đồng thời hướng dẫn các bộ phận có liên quan tính toán, phân loại các chi phí, nhằm phục vụ việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành được nhanh chóng, khoa học.

- Tập hợp các chi phí để xác định kết qủa lãi lỗ khi kết thúc kỳ kế toán, ghi chép sổ cái, lập bảng cân đối kế toán và các báo cáo tài chính khi kết thúc niên độ kế toán. Ngoài ra phụ trách và kiểm tra một số báo cáo cung có liên quan đến phòng kế toán, kể cả báo cáo điều tra, ước tính. Kiểm tra sự chính xác, trung thực của các báo cáo trước khi chuyển kế toán trưởng và giám đốc ký duyệt.

- Tổ chức công tác thông tin trong nội bộ công ty và phân tích hoạt động kinh tế. Giúp kế toán trưởng dự thảo các văn bản về công tác kế toán trình Giám Đốc ban hành áp dụng trong công ty như : Quy định việc luân chuyển chứng từ, phân công lập báo cáo,quan hệ cung cấp số liệu giữa các phòng ban.

- Kiểm tra thường xuyên và có hệ thống việc thực hiện các chế độ quản lý kinh tế – tài chính trong công ty. Kiến nghị các biện pháp xử lý những trường hợp vi phạm.

- Giúp kế toán trưởng làm báo cáo phân tích hoạt động kinh tế của công ty.

- Bảo quản , lưu trữ các tài liệu, chứng từ, hồ sơ, số liệu kế toán – Thống kê, thông tin kinh tế và cung cấp tài liệu cho các bộ phận có liên quan kể cả cho bên ngoài.

- Đảm bảo bí mật các dữ liệu kế toán của công ty.

- Đóng góp ý kiến với Kế toán trưởng nhằm cải tiến công việc ngày một tốt hơn.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học

- Chuyên ngành: Tài chính kế toán, kiểm toán

- Kinh nghiệm: Đã từng làm KTTH, am hiểu về công việc.

- Nam/nữ: Nữ/Nam

- Độ tuổi: 26-40

- Tin học: Thành thạo vi tính văn phòng

 

Địa điểm:  SỐ 66 ĐƯỜNG CỘ - CÂY XOÀI, TÂN AN, VĨNH CỬU, ĐỒNG NAI.

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .