25-12-2020
Bình Dương
Toàn thời gian

Mô tả công việc

1. Nhận hàng cần kiểm.
2. Xem hàng mẫu.
3. So sánh hàng sản xuất với hàng mẫu.
4. Báo lên quản lý những hàng lỗi để trả về nhà máy.
5. Chuyển hàng đạt tiêu chuẩn lên bộ phận là
6. Sắp xếp, cân đối công việc đảm bảo kiểm hàng năng suất, chất lượng, kiểm tra dứt điểm từng mã hàng.
7. Ghi nhật ký công việc đã thực hiện trong ngày.
8. Lập các báo cáo chuyên môn định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của quản lý.
9. Thực hiện một số công việc khác do cấp trên giao phó.

Yêu cầu công việc

1. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
2. Có khả năng làm việc độc lập, cần ít sự giám sát
3. Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi
4. Cẩn thận, trung thực và linh hoạt

Tham khảo cho bạn