28-05-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Đọc hiểu bản vẽ triển khai thi công, xây dựng, hoàn thiện, nội thất, MEP.

- Bóc tách khối lượng hạng mục, chất liệu,… theo đơn giá thị trường/đơn giá nhà nước.

- Quản lý được đơn giá gốc và đơn giá cạnh tranh với các doanh nghiệp khác để đấu thầu.

- Làm hồ sơ chất lượng.

- Phối hợp với Bộ phận giám sát để kiểm tra, xác nhận khối lượng đã thực hiện và phát sinh (nếu có) trong quá trình thi công dự án.

- Tập hợp các văn bản pháp lý có liên quan, điều kiện thanh toán và tổng hợp khối lượng, áp giá để làm hồ sơ thanh toán cho nhà thầu theo quy định của dự án.

Yêu cầu công việc

KỸ NĂNG:

- Đọc hiểu bản vẽ triển khai thi công, xây dựng, hoàn thiện, nội thất, MEP.

- Bóc tách khối lượng hạng mục, chất liệu,… theo đơn giá thị trường / đơn giá nhà nước.

- Quản lý được đơn giá gốc và đơn giá cạnh tranh với các doanh nghiệp khác để đấu thầu.

CHUYÊN MÔN CỦA BẠN:

1. Yêu cầu về chuyên môn:- Đại học / Kỹ Sư Xây Dựng/ Kinh Tế Xây Dựng/ Kiến trúc sư.

2. Năng lực / kỹ năng:

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên.

- Kinh nghiệm bốc tách dự toán , hồ sơ thanh quyết toán.

- Ưu tiên ứng viên có ngoại ngữ tốt

- Có kiến thức và áp dụng tốt các quy chuẩn, quy phạm, tiêu chuẩn và quy định pháp luật trong ngành xây dựng.

 

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .