13-04-2021
An Giang
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Phối hợp các bộ phận xây dựng quy trình vận hành hoạt động.
- Kiểm soát số liệu về tài chính, ngân sách và quy trình hoạt động của các bộ phận.
- Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của các bộ phận đối với các quy trình, quy định công ty ban hành.
- Báo cáo công tác đánh giá, kiểm tra. Nhận định các rủi ro và đề xuất biện pháp khắc phục.
- Thực hiện công việc theo chỉ đạo của cấp quản lý

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc quản trị kinh doanh.
- Có 3 - 5 năm kinh nghiệm làm việc kiểm toán, kế toán viên hoặc liên quan đến kiểm soát nội bộ.
- Am hiểu các thủ tục pháp lý và quy trình, quy định
- Khả năng sắp xếp công việc hợp lý và hiệu Cẩn thận, chi tiết và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tham khảo cho bạn