NHÂN VIÊN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

05-04-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Thực hiện đánh giá nội bộ theo kế hoạch và/hoặc các chuyên đề về hiệu quả tài chính (Chi chí, hiệu quả, dự án đầu tư, dự án thi công, mua sắm, hợp đồng, định mức kinh tế, …) các Phòng/Ban trong công ty Mẹ;

- Rà soát, cho ý kiến về các phương án, hợp đồng, hợp tác đầu tư, mua, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp;

- Lập báo cáo kiểm toán/kết luận kiểm toán, theo dõi, giám sát việc thực hiện các khuyến nghị;

- Phối hợp với kiểm toán độc lập, soát xét/kiểm toán số liệu báo cáo tài chính;

- Thực hiện các yêu cầu khác từ Ban Lãnh đạo Công ty.

- Vận hành hệ thống quản trị rủi ro

- Đưa ra đề xuất, khuyến nghị tới Người đại diện vốn/Ban giám đốc Công ty thành viên và Thường trực Hội đồng quản trị; theo dõi quá trình thực hiện;

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo người đại diện phần vốn định kỳ;

- Thẩm định, cho ý kiến trong các tờ trình người đại diện vốn xin ý kiến công ty Mẹ;

- Cung cấp, xác nhận thông tin tài chính, phi tài chính nhằm hỗ trợ Người đại diện vốn ra quyết định quản trị;

- Hỗ trợ xây dựng văn bản quản trị ở Công ty thành viên

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiểm Toán, Kế toán, Tài chính, Thống kê, Ngân hàng,…

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán, kiểm toán nội bộ.

- Có khả năng sử dụng thành thạo phần mềm MS Office và các phần mềm kế toán

- Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật, công cụ, phương pháp và các quy định kiểm toán nội bộ.

- Hiểu biết tốt về quản trị;

- Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch, trình bày

- Khả năng phối hợp với Cty thành viên/ bộ phận hoàn thành nhiệm vụ, đạt hiệu quả cao.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng quản lý thời gian, thích ứng linh hoạt trong điều kiện thay đổi;

- Kỹ năng làm việc nhóm/làm việc độc lập

-Chịu được áp lực công việc và sẵn sàng đi công tác

Địa điểm làm việc: Tp. HCM

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn