Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

26-01-2021
Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Tổng hợp thông tin chọn thầu phụ từng dự án và trình duyệt

Theo dõi đánh giá chất lượng thầu phụ

Điều phối vật liệu chuyển ra thầu phụ

Kiểm soát việc triển khai thông tin dự án đến thầu phụ (BOMSHOP,Schedule,ITP,Welding map,Spec..)

Lập kế hoạch nghiệm thu và kiểm tra công đoạn từng đơn vị OS

Triển khai bản mẫu vật tư cho công trình (Nếu có)

Kiểm soát tiến độ thầu phụ và báo cáo

Quản lý thông tin báo cáo tình trạng Outsourcing fee

Quản lý thông tin hoàn thiện hồ sơ các đơn vị gia công ngoài

Yêu cầu công việc

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trở lên

Có kiến thức về cơ khí/ kết cấu thép 

Địa điểm làm việc: Mỹ Xuân, Vũng Tàu

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn