05-01-2021
Hà Nội
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Liên hệ với những khách hàng chủ chốt trong phạm vi được giao, sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu khách hàng sẵn có và phát triển tìm kiếm khách hàng mới để tăng thị phần khách hàng  

- Đảm bảo tối đa doanh thu việc thông qua bán hàng trực tiếp, bán hàng qua điện thoại và qua thư điện tử 

- Thực hiện những buổi giới thiệu sản phẩm đối với khách hàng. Duy trì việc đi bán hàng thường xuyên.  

- Mời dùng dịch vụ với khách hàng tiềm năng và các tài khoản chính hiện có nhằm duy trì hoạt động kinh doanh và tăng thêm doanh thu  

- Thực hiện khảo sát thị trường và nghiên cứu đối thủ cạnh tranh thường xuyên và đề xuất những thay đổi chiện lược cho Quản lý  

- Đảm bảo hệ thống lưu trữ được thực hiện chính xác cả trên bản cứng và bản mềm  

- Thực hiện, hoàn thiện và lưu giữ tất cả những thỏa thuận, hợp đồng và báo giá  

- Tham gia lấy ý kiến khách hàng  

- Xử lý các yêu cầu của khách một cách lịch sự và hiệu quả, báo cáo các khiếu nại hoặc các vấn đề nếu không tìm thấy giải pháp ngay lập tức, và đảm bảo việc phản hồi nhanh chóng được thực hiện  

- Làm việc chặt chẽ với bộ phận dịch vụ nhằm cung cấp thông tin chi tiết về yêu cầu của khách hàng và đảm bảo dịch vụ tốt nhất cho khách hàng  

- Duy trì liên hệ với đồng nghiệp và khách hàng tạo mối quan hệ làm việc tốt  

- Tham dự các cuộc họp và các khoá đào tạo theo yêu cầu  

- Hỗ trợ các hoạt động quảng cáo, tiếp thị của công ty  

- Hỗ trợ việc chuẩn bị kế hoạch kinh doanh tiếp thị hàng năm đảm bảo mục tiêu của bộ phận tiệc phù hợp với các mục tiêu kinh doanh của nhà hàng.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban quản lý. 

Yêu cầu công việc

• Độ tuổi từ 20-26

• Tốt nghiệp Cao đẳng

* Quyền lợi

- Lương: 5-7 triệu 

-  Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.  

-  Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty. 

-  Được nghỉ phép hàng năm, nghỉ lễ tết hưởng nguyên lương

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn