23-02-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Tìm, tiếp cận, đàm phán, mở và quản lý nhà phân phối theo kế hoạch phát triển.

- Tìm, tiếp cận, giới thiệu, tư vấn, quản lý và bán sản phẩm cho nhà chăn nuôi.

- Kiểm kho hoặc dự báo tồn kho của khách hàng.

- Chuyển và quản lý đơn hàng từ nhà chăn nuôi cho nhà phân phối (nếu có)

- Nhận đơn hàng từ nhà phân phối và nhà chăn nuôi, chuyển cho phòng dịch vụ khách
hàng.

- Chịu trách nhiệm doanh số, công nợ và thu công nợ (nếu có)

- Thiết lập và tổ chức họp nhóm nhà chăn nuôi nhằm giới thiệu sản phẩm.

- Lập kế hoạch, thực hiện ngày hội bán hàng tại nhà phân phối.

- Thực hiện đầy đủ các quy định, quy trình, báo cáo, kế hoạch của công ty.

- Báo cáo công việc trực tiếp cho Giám sát kinh doanh.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp THPT trở lên.

- Sẵn sàng đi công tác các tỉnh.

* Quyền lợi:

- Được đào tạo kiến thức về sản phẩm của công ty và kỹ năng bán hàng.

- Lương: Thỏa thuận

- Hoa hồng tháng, năm, công nợ 1-5%

- Hợp đồng lao động, BHXH, Du lịch, Phép năm, lương tháng 13 theo Luật lao động

CÔNG TY CP CNSH R.E.P
10 đường 8, p. Long Trường, Q9, TP. HCM
 

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn