20-05-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

- Tư vấn tìm hiểu nhu cầu khách hàng

- Giới thiệu các sản phẩm phù hợp

- Dẫn khách hàng tham quan dự án

- Thương lượng đàm phán hợp đồng

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh cá nhân

- Báo cáo kết quả kinh doanh cho cấp quản lý trực tiếp

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Giao tiếp tốt.


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .