Nhân Viên Kỹ Thuật Công Nghiệp (IE)/Cải Tiến/Tinh Gọn

01-02-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Phối hợp với Phòng Nghiên cứu và phát triển để giảm công đoạn sản xuất khi thiết kế sản phẩm mới nhằm tăng năng suất theo sự phân công của trưởng phòng

Khảo sát để cải tiến các quy trình và định mức nhân công hiện tại ở các Nhà máy nhằm tăng năng suất

Báo cáo các lãng phí trong sản xuất tại các Bộ phận/ Nhà máy và đề xuất biện pháp giải quyết

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Quản lý công nghiệp, các ngành chuyên về kỹ thuật, Tự động hóa. Ưu tiên có kinh nghiệm

Tư duy đột phá

Giải quyết vấn đề

Thuyết trình

Làm việc nhóm

QUYỀN LỢI

Lương Thương lượng

Bảo hiểm theo chế độ luật lao động 

Thưởng: Tháng 13 + hiệu suất lao động

Thưởng cá c lễ trong năm  Team building hàng năm

Thưởng thâm niên 

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn