27-01-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Làm sự kiện, truyền thông, HTBH, hội thảo kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, trình diễn sản phẩm… để hỗ trợ bán hàng.

- Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của các sản phẩm mới.

- Thu thập các thông tin về nông dân sản xuất giỏi, nông dân có diện tích lớn (chủ trang trại) để phục vụ công tác quảng bá.

- Đưa các thông tin về sản phẩm lên trang Web của công ty.

- Tìm hiểu nhu cầu của bà con nông dân về các dòng sản phẩm, đề xuất cho BGĐ về việc phát triển dòng sản phẩm mới.

- Phát triển thị trường cho các sản phẩm mới theo kế hoạch được giao.

- Tham gia xây dựng qui trình canh tác cây trồng chính.

- Thu thập (chụp ảnh) các mẫu sâu bệnh, dịch hại trên cây trồng.

- Soạn thảo các bài báo cáo về các sản phẩm công ty.

- Báo cáo và lập kế hoạch theo từng tuần, tháng, vụ, năm.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công và chỉ đạo của TGĐ

Yêu cầu công việc

- Có kinh nghiệm trên 1 năm tại các vị trí tương đương.

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành nông nghiêp, BVTV, khuyến nông, trồng trọt, kinh tế nông nghiệp.

-   Nắm rõ các sản phẩm cạnh tranh chính của đối thủ cạnh tranh khác.

-   Nắm rõ mùa vụ, tình hình sản xuất, tình hình dịch hại của các cây trồng chính của từng địa phương.

-   Nắm rõ danh sách các cơ quan truyền thông (ĐTH, ĐT thanh, các cơ quan báo chí..), các nhà quản lý, nhà khoa học, …để hỗ trợ công tác truyền thông.

-   Kỹ năng làm việc theo nhóm và hợp tác tốt.

-   Chấp nhận công tác theo yêu cầu công việc.

 Nơi làm việc: 456 Liên Phường, P. Phước Long B, Q9. Tp. HCM

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn