04-02-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Đảm bảo mọi hoạt động của doanh nghiệp hoạt động đúng quy định của Pháp luật; tham mưu cho lãnh đạo Công ty về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giảm thiểu rủi ro Pháp lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty.
- Tham mưu, hỗ trợ cho các lãnh đạo Công ty trong việc áp dụng pháp luật trong hoạt động kinh doanh một cách thuận tiện và linh hoạt nhất, xây dựng cơ chế, chính sách của Công ty.
- Hỗ trợ các phòng ban, chi nhánh soạn thảo, chỉnh sửa các văn bản, giấy tờ, Hợp đồng phù hợp với luật pháp Việt Nam.
- Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên và kịp thời những thay đổi về luật, thông tư, …liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tham gia quá trình thương lượng, gặp gỡ các đối tác cùng với các phòng ban chức năng trong việc chỉnh sửa, thương thượng Hợp đồng.
- Phối hợp/ xây dựng và ban hành nội quy, quy chế, quy định của Công ty;
- Tham gia soạn thảo các loại mẫu hợp đồng; có ý kiến về mặt pháp lý và thẩm định dự thảo các hợp đồng do các bộ phận khác của Công ty soạn thảo trước khi trình Tổng giám đốc Công ty.
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể của Công ty phổ biến, giáo dục pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của Công ty cho người lao động.
- Tham mưu, phối hợp với các bộ phận liên quan giúp Ban Tổng giám đốc Công ty theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện điều lệ, nội quy, quy chế của Công ty; tổng kết, đánh giá thực trạng hiểu biết điều lệ, nội quy, quy chế, ý thức chấp hành của người lao động trong Công ty.
- Tham mưu, tư vấn hoặc tham mưu việc thuê tư vấn pháp luật cho lãnh đạo Tổng Công ty và các Ban/đơn vị về các vấn đề pháp lý liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty và các công ty thành viên: Doanh nghiệp, Bất động sản, Depots, Chính sách, Cung ứng, Commercial, Thủ tục, Tranh tụng.
- Chủ trì hoặc phối hợp với các bộ phận liên quan giúp Tổng giám đốc Công ty tham gia giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và của người lao động; tham gia tố tụng hoặc tham mưu thuê luật sư tham gia tố tụng với tư cách người đại diện theo ủy quyền của Tổng giám đốc Công ty để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty.
- Hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc các đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng Đại diện, Công ty thành viên) các nội dung công việc liên quan đến chức năng pháp lý.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến Tổng công ty, các công ty thành viên.
- Thẩm định về mặt pháp lý các văn bản của Công ty trong các lĩnh vực:
+ Các quy định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
+ Các thủ tục pháp lý trong công tác quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, đấu thầu;
+ Văn bản, thoả thuận trong hoạt động thương mại trong nước và quốc tế với các đối tác;
+ Thay đổi cơ cấu tổ chức doanh nghiệp của các đơn vị thành viên Công ty;
+ Giải quyết các khiếu nại phát sinh từ các hợp đồng, các quan hệ dân sự giữa công ty với đối tác hoặc bên thứ ba;
+ Các văn bản khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.
- Thực hiện cập nhật, rà soát, phổ biến các văn bản pháp lý mới ban hành có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quản lý con dấu và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; quản lý công văn, tài liệu;
- Thực hiện các thủ tục gia hạn Visa, Passport cho BOD.
- Tổng kết đánh giá những vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, báo cáo lãnh đạo Công ty để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất biện pháp phòng ngừa các rủi ro pháp lý.
- Quản lý hồ sơ pháp lý của Hệ thống.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Tổng giám đốc giao theo quy chế, quy định của Công ty.
- Lưu trữ tài liệu, hồ sơ của bộ phận Pháp chế.

Yêu cầu công việc

- Trình độ học vấn: Đại học trở lên.
- Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành Luật, Luật Doanh nghiệp.
- Trình độ vi tính: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
- Trình độ ngoại ngữ: trình độ B trở lên.
- Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp chế Doanh nghiệp.
- Thông thạo luật Việt Nam và hiểu biết về Luật Quốc tế.
- Độ tuổi: Tuổi từ 25 trở lên.
- Yêu cầu khác: Am hiểu các quy định của pháp luật dân sự, thương mại về các hợp đồng kinh tế.
- Kỹ năng: tổ chức triển khai, lập kế hoạch và quản lý, giám sát thực hiện kế hoạch tốt, gỉai quyết vấn đề.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén, phân tích, đánh giá, có kỹ năng thuyết phục và kỹ năng đàm phán, giải quyết xung đột tốt.
- Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao, cẩn thận, khả năng bao quát công việc tốt.
- Kỹ năng thuyết trình, đàm phán thương lượng.
- Kỹ năng làm việc nhóm, điều phối, hợp tác với các cá nhân, phòng ban trong tổ chức và với các đối tác bên ngoài.
- Cam kết làm việc lâu dài.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, tạo điều kiện để phát
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN,... theo quy định của công ty
- Du lịch hàng năm
- 6/12 tháng tăng lương 1 lần, chế độ nghỉ phép năm, hỗ trợ ăn trưa, gửi xe, ...

Địa điểm làm việc

 628c Xa lộ Hà Nội, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 

Tham khảo cho bạn