Nhân Viên Phiên Dịch Văn Phòng (Tiếng Hoa)

12-01-2021
Bình Dương
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Biên phiên dịch các tài liệu của công ty từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại

- Phiên dịch tiếng Trung trao đổi với đối tác, khách hàng…

- Hỗ trợ công tác văn phòng

Yêu cầu công việc

- Nam/ Nữ từ 20-27 tuổi

- Trình độ học vấn: 12/12 trở lên

- Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng

- Dịch văn bản, dịch trong các cuộc hop 

- Nhanh nhẹn, trách nhiệm trong công việc

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm
Tham khảo cho bạn