NHÂN VIÊN PR MARKETING

27-06-2023
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

-Soạn thảo tài liệu, hướng dẫn và truyền thông các thông tin nội bộ.

-Khảo sát thị trường từ đó xây dựng các chiến dịch truyền thông phù hợp theo định hướng cty và hoạt động marketing.

-Quan tâm, giữ gìn mối quan hệ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

- Đóng góp ý kiến cho team marketing và các phòng ban liên quan về kế hoạch truyền thông bên trong & bên ngoài cty.

- Tổ chức các sự kiện và hội nghị.

- Phản hồi với khách hàng thông qua các phương tiện truyền thông.

- Soạn thảo tài liệu, hướng dẫn và truyền thông các thông tin nội bộ.

- Khảo sát thị trường từ đó xây dựng các chiến dịch truyền thông phù hợp theo định hướng cty và hoạt động marketing.

- Quan tâm, giữ gìn mối quan hệ với khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

- Đóng góp ý kiến cho team marketing và các phòng ban liên quan về kế hoạch truyền thông bên trong & bên ngoài cty.

- Tổ chức các sự kiện và hội nghị.

- Phản hồi với khách hàng thông qua các phương tiện truyền thông.

Yêu cầu công việc

- Khả năng giao tiếp tốt.

- Khả năng viết lách, thuyết trình tốt.

- Sáng tạo, thích đổi mới.

- Biết lên kế hoạch, sắp xếp công việc.

- Nhiệt huyết, trung thực, cầu tiến.

- Am hiểu, yêu thích tiếp thị, truyền thông báo chí.

- Kỹ năng tin học tốt & tiếng Anh nghe, hiểu, giao tiếp tốt.

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .