Nhân viên QA/QC

25-08-2021
Hà Nam, Hải Phòng, Hải Phòng
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Làm hồ sơ hoàn công, Hồ sơ pháp lý, hồ sơ nghiệm thu

- Lập hệ thống theo dõi, báo cáo về hồ sơ chất lượng công trình
- Tham gia giải trình chất lượng với các bên liên quan
- Tập hợp hồ sơ, chứng chỉ chất lượng, mẫu vật liệu trình TVGS phê duyệt
- Các công việc liên quan khác

Yêu cầu công việc

Trên 2 năm kinh nghiệm về vị trí QA/QC

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .